Mövzular

Giriş

Daxil ol

Dünyanın ən böyük iki İlahi dini olan İslam və Xristianlığın bir çox inancları eynidir. Xristianlar da biz müsəlmanlar kimi ...

Allah, insanları doğru yola yönəltmək və etdikləri səhvləri onlara bildirmək üçün, tarix boyunca peyğəmbərlər göndərmişdir.

Xristianların "təslis inancı" yanılmaları

Daxil ol

Quranda təslis inancı rədd edilir

Daxil ol

İncil tam şəkildə araşdırıldıqda, Allahın sonsuz gücünün və qüdrətinin tez-tez vurğulandığı, hz. İsanın ...

Təslis inancı hz. İsadan əsrlər sonra yaranmışdır

Daxil ol

Hz. İsa Allahın oğlu deyil, Allahın peyğəmbəridir

Daxil ol

İncildəki “həqiqi xristianlıq”

Daxil ol

İncildə təsvir edilən "Allahın peyğəmbəri hz. İsa"

Daxil ol

İncil müəllifləri hz. İsanın həyatına şahid olmayıblar

Daxil ol

İncildə "Ata" sözünün işlədilməsi

Daxil ol

Təşbehli ifadələrin və məcazi izahatların yanlış şərh olunması
....

Daxil ol

İznikdən bu günədək təslis inancına qarşı çıxmış xristianlar
....

Daxil ol

Nəticə
....

Daxil ol

© 2017 Design studio 313 | Bu sayt Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə edilərək hazırlanılmışdır.